Przebieg leczenia metodą Clear Aligner

Clear Aligner jest metodą przyjazną dla Pacjentów, zarówno pod względem wygody noszenia nakładek, ale również przebiegu całego procesu leczenia. Proces ten składa się z kliku etapów, w zależności od stopnia nasilenia wady zgryzu. Za każdym razem Pacjenci otrzymują plan leczenia z uwzględnieniem ich indywidualnego przypadku, efektów jakie mogą zostać osiągnięte, czasu trwania leczenia oraz kosztów leczenia.

1

Konsultacja z lekarzem

Przebieg leczenia metoda Clear Aligner rozpoczyna się od konsultacji ze specjalistą, który w dyskusji rozpozna Twój konkretny przypadek. Metoda Clear Aligner jest coraz bardziej popularna i dostępna na terenie niemal całego kraju. Zainteresowani pacjenci mogą wybierać specjalistów w wielu licencjonowanych gabinetach. Żeby znaleźć gabinet w najbardziej korzystnej dla siebie lokalizacji przejdź do zakładki Gdzie się leczyć?

Metoda Clear Aligner wykorzystywana jest w coraz bardziej posuniętych wadach, jednak dopiero na konsultacji lekarz będzie mógł ocenić czy dany przypadek kwalifikuje się do leczenia metodą Clear Aligner. Na podstawie wstępnej diagnozy i rozmowy z Pacjentem lekarz będzie mógł również wstępnie ocenić czas trwania i koszt leczenia. Podczas konsultacji Pacjenci mogą również poznać dokładniej metodę i uzyskać odpowiedź na nurtujące ich pytania.

 

2

Ustalenie indywidualnego planu leczenia – diagnostyka i pobranie wycisku.

Dla prawidłowego i skutecznego przebiegu leczenia niezbędna jest precyzyjna diagnoza i oszacowanie możliwych do osiągnięcia efektów. Dla wstępnej diagnozy nasilenia wady zgryzu wykonane zostaną zdjęcia cefalometryczne i pantomograficzne, a następnie pobrany zostanie wycisk żuchwy i szczęki. W oparciu o pierwszy wycisk wykonany zostanie set-up łuków zębowych, analiza cyfrowa oraz symulacja wyników leczenia. Dzięki temu już na tym etapie lekarz będzie mógł bardzo precyzyjnie i szczegółowo określić plan leczenia. Polega on na dokładnym wyliczeniu ilości etapów potrzebnych do osiągnięcia założonych efektów, określeniu czasu trwania leczenia i kosztów z nim związanych.

 

3

Wykonanie nakładek

Na podstawie planu leczenia wykonywany jest zestaw nakładek na pierwszy etap leczenia. Pierwszy zestaw składa się z trzech nakładek o różnych grubościach (nakładka soft-0,5 ;  nakładka medium-0,625 ; nakładka hard-0,75), tłoczonych na wcześniej  przygotowanym modelu. Nakładki wykonywane są techniką termoformowania w specjalistycznych laboratoriach posiadających licencję firmy Scheu Dental. Wykonane są z miękkiego, biokompatybilnego tworzywa, dzięki czemu pacjent nie odczuwa dyskomfortu noszenia nakładek.

 

4

Leczenie

Leczenie metodą Clear Aligner polega na nałożeniu i noszeniu  otrzymanych nakładek. Pacjent nosi kolejno nakładki o różnych grubościach, każdą przez okres jednego tygodnia.

Nakładki Clear Aligner minimalizują niedogodności związane z procesem leczenia, są wygodne i niewidoczne. Ich przewaga polega także na tym, że można je łatwo zdjąć. Można je zdejmować na przykład do jedzenia czy picia barwiących i gorących napojów, w celu ochrony przed przebarwieniami, a także podczas higieny jamy ustnej. W celu osiągnięcia założonych efektów powinny być jednak noszone przez co najmniej 20 godzin dziennie.

Po upływie 3 tygodni konieczna jest wizyta u lekarza prowadzącego. Podczas tej wizyty kontroluje się postępy w leczeniu, pobierany jest kolejny wycisk i wykonywany jest kolejny zestaw nakładek. Dzięki regularnym kontrolom oraz kolejnym zestawom nakładek każdy proces leczenia jest bardzo precyzyjny i może być korygowany na każdym etapie. Leczenie jest bardziej skuteczne i szybsze, a efekty bardziej widoczne.

Skuteczność kolejnych etapów zależy od regularnych wizyt u lekarza prowadzącego i stosowania się do jego wskazówek, w szczególności czasu noszenia nakładek.

 

5

Stabilizacja zębów w nowej pozycji

Ostatnim etapem leczenia, równie istotnym, bo stabilizującym osiągnięte wyniki i zapobiegającym nawrotowi wady, jest faza retencji. W leczeniu ortodontycznym zaplanowanie i realizacja fazy retencyjnej to bardzo ważne czynności. Należy sobie uświadomić, że retencja jest integralną częścią leczenia i nie można jej bagatelizować. Aby nie doszło do nawrotu wady nakładki należy nosić solidnie wg. harmonogramu:

  • w pierwszym roku po aktywnym leczeniu nakładki retencyjne nosi się jak najdłużej w ciągu dnia i bezwzględnie przez całą noc;
  • w drugim roku po aktywnym leczeniu nakładki retencyjne nosi się przez około 16 godzin na dobę;
  • po drugim roku nakładki retencyjne nosi się tylko na noc.

Długość okresu retencji zależy od tego, jak bardzo nasilona była wada zgryzu, jak długo trwało leczenie oraz od innych indywidualnych czynników. Po zakończonym leczeniu aktywnym należy zgłaszać się na wizyty kontrolne co pół roku. Wykorzystywane do stabilizacji retainer’y są bardzo dobrze tolerowane przez Pacjentów – są niewidoczne i nie przeszkadzają Pacjentom w mówieniu, co stanowi ich ogromną zaletę.